Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4

 

Till medlemmarna i BRF Gränjesvålen nr 4                                                15 juni 2018

 

Information i valet av rätt fläkt vid:

 • renovering eller
 • nödvändigt byte om befintlig fläkt inte uppfyller villkoren.

 

--> Finns ej kunskap om vårt fläktsystems uppbyggnad blir valet av fläkt mycket lätt fel.

 

Utbyte av felaktiga fläktar är viktigt för våra byggnaders hälsa

 • Du som har en felaktig fläkt ska byta den, det är ett krav med rätt utrustning.
 • Du som står inför renovering har här information vad du kan välja mellan.

 

Risker med val av fel fläkt

 • Husens ventilation påverkas negativt eller sätts ur spel.
 • Fukt evakueras inte ut ur lägenheten.
 • Kan skada byggnadsdelar (mögel), med reparationer och kostnader för föreningen med ökade avgifter.
 • Felaktigt handhavande för hyresgäster och nya ägare, ventilationen sätts ur spel.

 

 Valmöjligheter av fläkt:

 • Märke: Franke
 • Modelltyper: Under köksskåp (som det var från början i lägenheterna), på vägg eller över köksö.

 

 2 varianter att välja mellan - avsedda för VILLA:

 1. Alliance med hjälpmotor, har extra fläktmotor, ”talar med” fläkten på taket, avsevärt förbättrat utsug vid matlagning. Rekommenderas. I broschyren sid 84!

 

 1. Spiskåpa utan hjälpmotor, ”talar med” fläkten på taket. I broschyren sid 85.

 

 Varför avsedd för VILLA? Varje lägenhet har egen takfläkt och eget rörsystem, dvs. som en villa har.

 • Du ska alltså VÄLJA FLÄKT ELLER SPISKÅPA AVSEDD FÖR VILLA!

 

 Bifogade filer, pdf (finns för nedladdning under Medlemssidor/Fläktsystem Katalog m.m. Nedladdning):

För information om modellutbud:        -”180526 Franke fläktkatalog _2018”, med allt viktigt markerat

För mer info om vårt fläktsystem:        - ”180526 Centralventilation”

Handhavandebeskrivning:                   - ”180526 Handhavandebeskrivning Fläktar”

Funktionsbeskrivning, skiss                 - ”180526 Centralventilation Funktionsskiss”

 

 

Utvidgad information

 

 Ventilationssystemet i vår förening är ett frånluftssystem.

 • Varje lägenhet har sitt eget rörsystem och styr själv fläkten på taket.
 • Luften sugs ut ur varje lägenhet från 2 platser; i köket och i badrummet.
 • Separata rör går från kök och badrum, sammanstrålar i gemensamt rör på vinden vidare mot taket och fläkten.
 •  Köksfläkten är ursprungligen inte en fläkt utan en kåpa med spjäll och vrede ihopkopplat med takfläkten (= modell ”Spiskåpa”). Vrider man på vredet ändras fläkten på taket.
 • Det finns även modeller som har en hjälpmotor nere i kåpan, som avsevärt förbättrar vid matlagning (= modell ”Alliance”).

 

(Luften kommer in i lägenheterna via de ventiler som sitter på vägg ovan fönster i vardagsrum och sovrum.)

 

 

Felaktiga fläktar som satts in

 • För de som satt in felaktiga fläktar finns exempel där man med hjälp av elektriker satt in en separat extern styrning som gör att fläkten ”talar med” takfläkten och därmed får igång ventilationen. Detta innebär 2 olika vred för att styra fläkten, vilket försvårar handhavandet.

 

 • Från föreningens sida är det dock ett krav att sätta in en fläkt tillverkad och avsedd för ändamålet, som inte påverkar ventilationen, som handhavandemässigt är enkelt vid uthyrning och med undvikande av problem vid överlåtelser till nya medlemmar.

 

 Finns några problem med hjälpmotor? Franke svarar:

 • Vid ”fel” rörsystem möjlig risk matos trycks ut i badrummet vid matlagning, kan avhjälpas med s.k. strypbrickor.
 • Om strypbrickor ej fungerar kan hjälpmotorn tas ur, kvar blir variant utan hjälpmotor, m.a.o. ingen risk att bli strandsatt.
 • Vi känner hittills EJ till någon som haft ovanstående problem eller behövt använda strypbrickor eller ta ut fläktmotorn.
 • Se pdf ”180526 Centralventilation” för mer information.

 

 Styrelsen BRF 4