Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4

Renovering/Ombyggnad av lägenhet

--> viktig information innan du sätter igång

 

Som medlem har du enligt stadgarna ett ansvar för att "hålla lägenheten och jämte tillhörande utrymmen och utrustning i gott skick och väl vårda desamma." (stadgarna § 26)

 

Du kan renovera din lägenhet i stor utsträckning, men det måste ske inom ramen för vad stadgarna medger, vilket framgår av § 27:

"Bostadsrättshavare får ej utan tillstånd av styrelsen företa någon förändring i lägenheten med däri ingående utrustning."

 

INNAN du sätter igång söker du tillstånd genom att till styrelsen insända nedanstående blankett med de bilagor som behövs.

 

Skälet för detta förfarande är för att klargöra ombyggnadens art, så att den inte påverkar de delar som rör föreningsgemensamma delar; bl.a. system för ventilation, vatten, avlopp och el.

 

Du beskriver vad och hur ombyggnaden ska göras genom att fylla i blanketten "180615 FB ansokan_ombyggnad_bostadsratt_0".