Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4

Styrelsen består av

Åke Lönnqvist ordf. lägenhet 149.

Ulf Hedenström sekr ord led. lägenhet 150.

Nils Fallqvist kassör ord led. lägenhet 159.

Bo Andersson ord led. lägenhet 143.

Katharina Kölking suppleant lägenhet 152.

Peter Rex suppleant Idre Fjäll lägenhet 140 och 144.

Om ni har några frågor eller funderingar så når ni oss på info@brf4.se